haiku

Haiku for Coffee Lovers

Haiku for Chocolate Lovers

Haiku for Baseball Lovers

Haiku for Dog Lovers

© 2007 David Ash Basho Press